Menu

В Україні набув чинності закон про судову реформу

В Україні набув чинності закон про судову реформу

Сьогодні, 7 листопада, набув чинності президентський закон про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів щодо діяльності органів суддівського самоврядування, яким передбачається скорочення складу Верховного суду України (ВСУ) та перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Об этом сообщает http://mir-publishers.net

Документ опублікований в газеті Верховної Ради "Голос України" (№ 212 від 6 листопада). Закон набуває чинності наступного дня після офіційного опублікування.

Законом встановлюється, що до складу Верховного суду входять судді у кількості не більше 100 (раніше — не більше 200). Вища кваліфікаційна комісія суддів є державним колегіальним органом суддівського врядування, який на постійній основі діє у системі правосуддя України. До складу ВККС входять 12 членів (раніше — 16), які призначаються Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу строком на 4 роки.

На посаду члена ВККС може бути призначений громадянин України, який володіє державною мовою, має повну вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права не менше 15 років, належить до правничої професії та відповідає критерію політичної нейтральності. Член ВККС не може належати до політичних партій, професійних спілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності.

Вища рада правосуддя для проведення конкурсу на зайняття посади члена ВККС утворює конкурсну комісію та затверджує її персональний склад. До складу конкурсної комісії входять: 3 особи, обрані Радою суддів України з числа її членів; 3 особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, до складу Громадської ради міжнародних експертів.

Вводиться нова підстава для звільнення члена ВККС з посади — грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним із статусом члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів або виявило його невідповідність займаній посаді, допущення іншої поведінки, що підриває авторитет і суспільну довіру до правосуддя і судової влади, у тому числі недотримання етичних стандартів судді як складової професійної етики члена ВККС.

Рішення про звільнення члена ВККС ухвалює ВРП на своєму засіданні більшістю голосів від її складу. Рішення про звільнення члена Вищої ради правосуддя вважається прийнятим, якщо подання не буде відхилене на спільному засіданні Вищої ради правосуддя та Комісії з питань доброчесності та етики більшістю голосів учасників засідання за умови, що за це проголосувало принаймні два міжнародні експерти — члени Комісії з питань доброчесності та етики.

Встановлюється, що базовий розмір посадового окладу у судді Верховного суду становить 55 (раніше — 75) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.


Джерело статті: “https://molbuk.ua/news/185604-v-ukrayini-nabuv-chynnosti-zakon-pro-sudovu-reformu.html”